صفحه اصلی

امداد باطری مشهد:

با توجه به افزایش ترافیک و مشکلات عبور و مرور و با در نظر گرفتن قوانین مشتری مداری در بازرگانی پرشین باطری این خدماتی، تجاری و تولیدی با ایجاد شعبه های مختلف نصب باطری در محل بصورت کاملآ رایگان اقدام به نصب باطری در محل می نماید.

یکی از این واحدهای نصب، امداد باطری مشهد با دامنه www.emdadbattery.org میباشد که یکی از زیر مجموعه های بازرگانی پرشین باتری است که بر اساس منطقه بندی در شمال،جنوب،غرب و شرق مشهد در فعالیت است.

به کارکنان خود آموزش داده ایم که با مشتری با نهایت احترام برخورد کرده زیرا مشتری است که ضامن بقای سازمان ما میباشد.

در  این مجموعه تقاضای انعام از مشتری ممنوع میباشد و در صورت مشاهده با کارمند خاطی برخورد خواهد شد.

امداد باطری ۶۰۰۰و امداد باطری پرشین نیز یکی از واحدهای نصب بازرگانی پرشین باطری می باشد.

با توجه به افزایش ترافیک و مشکلات عبور و مرور و با در نظر گرفتن قوانین مشتری مداری در بازرگانی پرشین باطری این مجموعه تجاری و تولیدی با ایجاد شعبه های مختلف نصب باطری در محل بصورت کاملآ رایگان اقدام به نصب باطری در محل می نماید.

باطری درسته یا باتری درسته

هرگاه تفاوت دو حرف هم‌آوا مانند| ط و ت |در یک واژه، تفاوت معنایی پدید آورد، واژه را با حرفی می‌نویسیم که معنی مورد نظر را برساند. باتری را با همین نحوه نگارش بنویسیم.شاید اگر این سئوال در ذهن شما ایجاد شد که چرا در این سایت از هردو نوع نحوه نگارش استفاده شده است جواب اینکه برای بهتر دیده شدن در موتورهای جستجو و سئو سایت میباشد